Swaroopyog Pratishthan ● स्वरूपयोग प्रतिष्ठान ● || श्री || ● SYP:V11.8 

कार्यक्रम | Programmes

गुरुपौर्णिमा निवेदन- 7-Jul-2018
या वर्षी साधकांना आपल्या स्वामींचे प्रत्यक्ष पूजन जरी नाही करता आले, तरी त्यांच्या अनुपस्थितीत ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी स्वरूपानंद व स्वामी माधवनाथ यांच्या पादुका व प्रतिमा यांचे पूजन करून आपला गुरुभाव व्यक्त करता यावा म्हणून, स्वामींची अनुज्ञा घेऊन, आधी जाहीर केलेल्या सर्व दिवशी या पद्धतीने पुण्यातील साधकांसाठी पुण्यातील कार्यकर्त्यांकडून पुण्यात गुरुपूजनाची सोय करण्यात आली आहे.
या सर्व कार्यक्रमांमध्ये सुरुवातीला प्रार्थना इत्यादी झाल्यावर स्वामीजींचा गुरूपौर्णिमा मार्गदर्शनाचा छोटा Video लावण्यात येईल आणि मग गुरुपूजन सुरु होईल.
वारदिनांकवेळस्थळकार्यक्रमाचे स्वरूप
शुक्रवार १३, २० जुलै रात्री ८ ते ९ कर्वे नगर, अलंकार सोसायटी, प्लॉट नं. ४६, तेजोनिधी सद्भक्त श्री. चंद्रचूड यांचे बंगल्यात. स्वामीजींच्या अनुपस्थितीत, प्रार्थना इत्यादी झाल्यावर स्वामीजींचा गुरूपौर्णिमा मार्गदर्शनाचा छोटा Video लावण्यात येईल मग गुरुपूजन : ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी स्वरूपानंद व स्वामी माधवनाथ यांच्या पादुका व प्रतिमा यांचे पूजन
विशेष कार्यक्रम
रविवार २२ जुलै सकाळी ९:३० ते ११:३० प्रतिज्ञा मंगल कार्यालय, कर्वे नगर (गुरुपौर्णिमा कार्यक्रम - स्वामींचे प्रबोधन, गुरुपूजन, अभंग गायन इत्यादिंसह होईल