Swaroopyog Pratishthan ● स्वरूपयोग प्रतिष्ठान ● || श्री || ● SYP:V11.8 

कार्यक्रम | Programmes

ग्रंथ प्रकाशन सोहळा
भगवान श्रीगोपालकृष्णांच्या बालक्रीडा
- स्वामी माधवानंद
कार्यक्रम कृष्णकथेतील सर्वात सुंदर आणि मधूर भाग म्हणजे गोपालकृष्णांच्या बालक्रीडा!

स्वामी माधवानंद लिखित या ग्रंथातील कित्येक बालक्रीडांच्या सुंदर कथा आणि उपकथा या सर्वांना माहिती असलेल्या कृष्णकथेत सहसा सापडणार नाहीत. त्यामुळे हा ग्रंथ नाविन्यपूर्ण झाला आहे.
ठिकाण शैलेष सभागृह

अलंकार सोसायटी, गणेश नगर, कर्वे नगर, पुणे ४११൦५२
वेळ दि. ൦२-सप्टेंबर -२൦१८

सायंकाळी ൦५ नंतर